E-Learning a didaktické materiály

Vysokoškolská příručka realizovaná z prostředků projektu, výukové texty a elektronické výukové materiály (e-learning) jsou dostupné na stránce http://LMS.vsb.cz . Přístup na stránku je chráněn autorizačními pravidly. Pro získání přístupu k informacím kontaktujte: bohumil.horak@vsb.cz

Obsahem výukových textů a e-learningu jsou:

- Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

- Solární termální systémy.

- Solární fotovoltaické systémy.

- Větrné elektrárny.

- Vodní elektrárny.

- Spalování biomasy.

- Vodíkové technologie.

- Energy harvesting.

- Geotermální technologie.

- Tepelná čerpadla.

- Akumulace energie.

- Elektromobilita.

- Topologie elektrického pohonu.

- Trakční baterie a nabíjení.

- Další využití elektromobilu jako vysokokapacitního akumulátoru elektrické energie.


© 2018 VŠB-TU Ostrava