E-Learning a didaktické materiály

- Obnovitelné a alternativní zdroje energie.

- Solární termální systémy.

- Solární fotovoltaické systémy.

- Větrné elektrárny.

- Vodní elektrárny.

- Spalování biomasy.

- Vodíkové technologie.

- Energy harvesting.

- Geotermální technologie.

- Tepelná čerpadla.

- Akumulace energie.

- Elektromobilita.

- Topologie elektrického pohonu.

- Trakční baterie a nabíjení.

- Další využití elektromobilu jako vysokokapacitního akumulátoru elektrické energie.


© 2018 VŠB-TU Ostrava