Konference

Konferenční panel: 

"Praktický program vzdělávávní personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí"

v rámci konference "Nové trendy v řízení a přípravě výroby, regionální, přeshraniční a globální perspektivy"

proběhne dne 18.5. 2018 na WSB v Cieszyne od 14:00 do 17:00hod.

Zájemci o informace či účast kontaktujte bohumil.horak@vsb.cz

Je předpokládána aktivní účast za VŠB-TUO přednáškou:

Haščín, J.: Recyklace CO2 z metalurgických procesů. FMMI, VŠB-TU Ostrava

Za experty z České republiky:

Jelínek, K.: Vodíkové technologie. Horizon, Praha

                 

                 


© 2018 VŠB-TU Ostrava