Konference

Konference: Nové trendy v řízení a přípravě výroby, regionální, přeshraniční a globální perspektivy. Těšín, 1-2.6.2017

                  Konferenční diskusní panel: "Praktický program vzdělávávní personálu rozvíjejícího

                                                           nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí"

                  Více informací na www.wsb.edu.pl/conf


© 2018 VŠB-TU Ostrava