O nás

CBEdu je informační stránka vytvořená iniciativou skupiny SAZE. Skupina je součástí Katedry kybernetiky a BMI (původně Katedry měřicí a řídicí techniky) Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. Stránka zahrnuje informace o aktivitách týmu a jeho partnerů v pedagogické oblasti směřovaných globálně k tématům nízkouhlíkové ekonomiky a motivace veřejnosti k aktivnímu přístupu a pojetí našeho industriálního příhraničního regionu jako dobrého místa pro život.


© 2018 VŠB-TU Ostrava