Přednášky

- Obnovitelné a alternativní zdroje energie

- Vodíkové technologie

- Elektromobilita


© 2018 VŠB-TU Ostrava