Tým a partneři

SAZE je zkratkou Systémů s Alternativními Zdroji Energií :)

Tým SAZE je skupinou techniků, výzkumných a vývojových pracovníků zaměřených na problematiku senzorů, měření, řízení a inteligentního řízení soustav s alternativními zdroji energií.

Tým SAZE se dlouhodobě zaměřuje na experimentální práci s kombinacemi alternativních zdrojů energií zaměřených pro budoucí dlouhodobě udržitelný stav společnosti. V rámci experimentálních pracovišť - Laboratoře palivových článků, Laboratoře fotovoltaických solárních systémů, Laboratoře akumulačních systémů a Prototypové laboratoře byly demonstrovány možnosti trvale udržitelného provozu z alternativních zdrojů energií.

Trvalou součástí týmu jsou i studenti všech forem vysokoškolského studia, kteří participují na všech projektech formou doktorských, magisterských či bakalářských prací, případně ročníkových prací a zároveň se podílí na vývoji zařízení používaných v laboratořích skupiny.


© 2018 VŠB-TU Ostrava